SABALIČ d.o.o., proizvodnja strojev, naprav in opreme za posebne namene

Ljubljanska cesta 19b 1233 DobE-pošta

ksabalic@sabalic.com


Telefon

+386 (0)1 428 05 46

Mobitel

+386 (0)41 721 389


Fax

+386 (0)1 428 05 47